הצעה לסדר בנושא פיטורי מאות עובדות מרשת "סופר פארם" – 1/1/18

 


הצעה לעלות לסדר יומה של הכנסת דיון בנושא פיטורי מאות דיילות ו"יועצות יופי" מרשת "סופר פארם". מדוע המדינה מנסה לסייע לעובדי "נגב קרמיקה" ו-"טבע" המפוטרים, אך אינה מסייעת למנוע את פיטורי מאות העובדות?