הצעה לסדר- הרחבת סמכותם של בתי הדין הרבניים 13/02/17

 


הצעה לעלות לסדר יומה של הכנסת בנושא הרחבת סמכותם של בתי הדין הרבניים. יוזמה המקדמת הממשלה לאחרונה.