הצעה לסדר – טיפול החינוך והטיפול בגיל הרך 23/10/17

 


הצעה לעלות על סדר יומה של הכנסת דיון מהיר בנושא מדיניות החינוך והטיפול בגיל הרך