הצעה לסדר- פינוי בפועל של שגרירות ישראל במצרים 7/5/17

 


הצעה לעלות לסדר יומה של הכנסת דיון בנושא פינויה בפועל של שגרירות ישראל במצרים