שאילתה- מינוי שופטת לבית המשפט העליון 26.12.16

 


בבית המשפט העליון כיהנו בעת כתיבת השאילתה ארבע שופטות בלבד, מתוך חמישה-עשר שופטים. לקראת הועדה למינוי שופטים לבית המשפט העליון, הוגשה שאילתה לשרה לשיווין חברתי, גילה גמליאל, בשאלה האם תדרוש מהועדה למנות שופטות לבית המשפט העליון?