הצעת תיקון לחוק בתי קברות צבאיים – קבורת חיילים זכאי חוק השבות

לכל חייל וחיילת שנפלו בהגנה על המדינה מגיע כבוד אחרון בבית הקברות


בין יתר הסוגיות המתעוררות סביב הכרה ביהדותם של יוצאי חבר העמים, מתעוררת בשנים האחרונות לצערנו גם שאלת קבורתם בבתי קברות צבאיים.

כחמישית מחיילי צה"ל היום הם חיילים יוצאי מדינות חבר העמים שעלו לארץ, או שהוריהם עלו מהן, מכוחו של חוק השבות. הסטטיסטיקה לא פוסחת גם על חלקם בבתי הקברות הצבאיים, אולם שם מתעוררת בעיה כאשר גורמים המטילים ספק ביהדותם משפיעים על מקום קבורתם, ולעתים תכופות הם נקברים בנפרד מחבריהם אתם לחמו ונפלו.

הצעת חוק זו נועדה להעניק שוויון אחרון למי שלא יזכה לו בחייו, וכן לבני משפחתו שאיבדו את היקר להם, וקובעת כי חיילים זכאי חוק השבות יקברו כאחיהם בחלקות הצבאיות בבתי העלמין.