הצעת תיקון לחוק הדיינים – כשירות למנהל בתי הדין הרבניים

במדינה דמוקרטית, גם אשה יכולה להיות מנהלת בתי הדין הרבניים


כדי להתמנות לתפקיד מנהל בתי הדין הרבניים, תפקיד המקביל בסמכותו למנהל בתי המשפט, יש צורך בהסמכה של רב או דיין. מאחר ונשים לא יכולות עדיין לקבל הסמכה כזו, המציאות היא שתפקיד מנהל בתי המשפט, על אף שזהו תפקיד ניהולי ולא שיפוטי, הוא תפקיד השמור לגברים בלבד.

הצעת החוק, שאינה סותרת את ההלכה היהודית, מציעה לבטל את דרישת התפקיד להסמכה כרב או כדיין, כך שגם אשה תוכל להתמודד על התפקיד ולמלא אותו.