הצעת חוק הפקדות וזכויות סוציאליות לעצמאים

חובתה של המדינה להגן גם על עצמאים ועצמאיות, גם הם חלק משוק העבודה הישראלי


ההחלטה להתפרנס כעצמאית או עצמאי היא החלטה הכרוכה באומץ ובסיכון רב, כלכלי אך גם אישי. מי שבחרה או בחר בדרך זו מסכן באי ודאות רבה וסיכון כלכלי ארוך טווח הכרוך בהשקעה כלכלית ונפשית מרובה. עובד או עובדת עצמאיים לא יודעים האם יצליחו והאם ירוויחו, ונתונים במידה רבה יותר משכירים לנסיבות שאינם בשליטתם.

למשק תועלת כלכלית גדולה מעבודתם של עצמאים ועצמאיות, ותועלת חברתית גדולה בצדה. עם זאת, המצב בשוק התעסוקה הישראלי כיום הוא שלעצמאיות ועצמאיים אין שום דבר הדומה לרשת הביטחון אשר המדינה ודיני העבודה מעניקים לעובדים שכירים. הצעת חוק זו מבקשת לאפשר לעצמאיות ועצמאים להוציא לעצמם תלוש שכר, כאילו היו שכירים של עצמם, וכך ליצור השוואה של זכויות סוציאליות שתיטיב עם העצמאים, תשפר את בטחונם הכלכלי ותתקן אפליה מתמשכת בתנאי עבודתם בהשוואה לעובדות ועובדים שכירים.