הצעת חוק חופשת לידה שוויונית להורים

חשוב לי לקדם חופשת לידה ארוכה ושוויונית באמת - כדי שכולם יוכלו להנות מגידול ילדיהם


המציאות השתנתה וממשיכה להשתנות: נשים כיום נוטלות חלק כמעט שווה בכוח העבודה במשק וכולן מבינות כי הורות פעילה של שני ההורים היא גם אינטרס ראשון במעלה לחברה, לילדות ולילדים ולהורים עצמם, ובפרט נוכח רצונם של גברים לממש את ההורות שלהם.

חופשת לידה לאימהות ולאבות גם יחד, עתידה לבטא את השינוי המהותי המתפתח בהורות של אבות ובחלוקת התפקידים במשפחה ותסלול את הדרך לחלוקה שוויונית ומאוזנת באחריות לטיפול בילדים שהיא תנאי הכרחי לשוויון מגדרי בשוק העבודה ובחברה.

הצעת החוק מבקשת להחיל בישראל את המודל האיסלנדי השוויוני של חופשת הלידה ומציעה מתן חופשה של 3 חודשים לכל הורה ללא תנאי ושלושה חודשים נוספים הניתנים לחלוקה בין בני הזוג, מתוכם בני הזוג רשאים לנצל חודשיים במקביל.

כך – תוכלו כולכם להנות מגידול ילדיכם, בעידוד המדינה והחברה.