הצעת חוק שירותי הדת היהודיים – שירותי הובלת נפטרים

חברות הקבורה לא יוכלו לגבות תשלומים נוספים מקרובי וקרובות המת בשעתם הקשה


הזכות להיקבר בכבוד היא זכות יסוד, ולכן קובע החוק שהוצאות קבורה ימומנו על ידי המדינה. הביטוח הלאומי משלם את הוצאות הקבורה במדינת ישראל, ללא אבחנה באשר לדתו של הנפטר או מועד פטירתו.

במציאות, הרחוקה מהחוק, פנו אלי אזרחיות ואזרחים רבים וסיפרו שכשחברות הקבורה מתבקשות לפנות נפטר בזמנים החורגים משעות עבודתן הרגילות, נאלצים הקרובים לשלם את הוצאות הובלת הגופה באופן פרטי.

אז עד שניתן יהיה לכוון את השעות בהן קרובינו מחזירים נשמתם לבוראת, הצעת החוק הזו מבקשת לפטור את קרובי המת מסידורים ועלויות הכרוכים בלוויה ובתשלום הוצאות הקבורה, גם אם לא נפטרו בשעות העבודה המקובלות, ובכך לבטל את האפשרות שידרשו  תשלום כתנאי להובלת הנפטר.

הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה.