הצעת תיקון לחוק חסינות חברי הכנסת – הצהרה על חשבונות בנק בחו"ל

הצהרת ההון של חברי וחברות הכנסת צריכה לשקף באופן מלא את הנכסים שלהם


חברי כנסת מחויבים למסור הצהרות הון לפי כללי האתיקה של חברי הכנסת.

התיקון מבקש להוסיף לרשימת הדברים שחייבים לחשוף גם האם הם מחזיקים חשבונות מחוץ לגבולות הארץ.

זה לא אסור לפי החוק, אבל זכותכם לדעת כמה הון מחזיקים חברי וחברות כנסת בחו"ל ומה הסיבות לכך, ולהחליט מה לעשות עם המידע.