חוק ביטול מאסר חייבים בהוצאה לפועל

מאסר החייבים בהוצאה לפועל איננו אפקטיבי ולכן יש לבטלו למעט בחוב מזונות


מאסר אדם בשל אי תשלום חוב מהווה פגיעה קשה בזכויות אדם.

הטלת מאסר בהליכי הוצאה פעמים רבות יוצר לחץ איום על החייב ומשפחתו, ועלול לגרור את החייב ללוות הלוואות נוספות (גם בשוק האפור), על מנת להיחלץ מאיום המאסר.

מאסר חייבים גם מהווה צעד לא מידתי ביחס לתוצאה הרצויה. המטרה היא גביית חובותיו של החייב, והכנסת אדם למאסר, היא צעד עונשי בלבד, שלא תורם לגביית חובות מאדם שאינו יכול לשלמם. בנוסף, מחקרים חדשים מצביעים על כך שגם מהבחינה הכלכלית מאסר חייבים אינו משיג את מטרותיו.

 

משום הגנה על זכויות אדם, והעובדה שיש דרכים אפקטיביות יותר לגביית חובות – יש לבטל את מאסר החייבים בהוצאה לפועל, למעט בחוב מזונות.

החוק אושר ונכנס לתוקף בחודש מאי 2014.