הצעת תיקון לחוק הגנת הספרות והסופרים בישראל – מכירה על ידי מוציא לאור והגבלת שיעור ההנחה

חוק הסופרים הותיר בעיות לא פתורות. ההצעה מבקשת לאזן את הרווחים בין הסופרים, המו"לים והרשתות


בשנת 2013 נחקק החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל, כדי לחלק באופן הוגן יותר את הרווחים ממכירת ספרים ביניהם ובין רשתות והוצאות הספרים.

התיקון המוצע מתמודד עם שתי בעיות שהחוק המקורי לא פתר: הרווח הגבוה עדיין של רשתות הספרים והאפשרות של המו"ל למכור בעצמו את ספריו. על ידי הקטנת שיעור ההנחה שנותנים המו"לים לרשתות הספרים יגדל האיזון בין הרווחים של החנויות ושל הסופרים והמו"לים, תוך הוזלת מחירי הספרים ותרומה לאחוזי המכירות.

בנוסף מוצע לאפשר להוצאות הספרים למכור ספרים ישירות באתר האינטרנט, בלי שיחול עליהם החוק, וכך לעודד תחרות שתטיב עם הסופרים ועם הוצאות הספרים.