הצעת תיקון לחוק סדר הדין הפלילי – התיישנות בעבירות מין שנעשו במסגרת יחסי תלות או מרות

בכדי לתת לנפגעים ונפגעות אפשרות להתלונן על הפוגע - יש להאריך את תקופת ההתיישנות בעבירות מין כאשר מדובר ביחסי תלות או מרות


מחקרים כבר הוכיחו באופן חד משמעי שלפגיעה מינית יש השלכות קשות וארוכות טווח.

חלק מהחקיקה בנושא כבר מתחשבת בהשלכות אלו, ומכירה בקושי להתלונן במקרה של פגיעה מינית, במיוחד בסיטואציות בהן חלות נסיבות מיוחדות על הפגיעה. החוק מכיר, לדוגמה, במצב בו הנפגע הוא קטין, ומאריך את תקופת ההתיישנות על העבירה. משמע, החוק מקבל את זה שלנפגע או נפגעת שנפגעו בגיל צעיר לוקח יותר שנים לעבד את הפגיעה ולהיות מסוגלים להתמודד אתה.

התיקון לחוק מבקש להוסיף לסיטואציה הזו גם מצב שבו הפגיעה נעשית במסגרת יחסי תלות או מרות. זו מסגרת פגיעה במיוחד עבור מי שנמצא בה, גם אם הוא בוגר או בוגרת. לכן אני מבקשת להאריך את ההתיישנות גם במקרים כאלו, כך שההתיישנות תתחיל להיספר מתום יחסי התלות או המרות, בתקווה שזה ייתן לנפגעים ונפגעות את הסיכוי והאפשרות להתלונן כשהם כבר לא עובדים עם הפוגע, ולא מפחדים שאם יתלוננו יאבדו את מקום העבודה שלהם.